โจ๊กปริศนา ๑๐ แบบ

โจ๊กปริศนา? ภูมิปัญญาชาวชลบุรี? ของดีเมืองพนัสนิคม?? โดย? ประสิทธิ์? ประสิว

ประสิทธิ์? ประสิว ได้รวบรวมรูปแบบการทายโจ๊กที่มีการพัฒนาไว้ว่ามีถึง 12 แบบ แต่ 2 แบบที่เพิ่มเติมมานั้นแตกแขนงมาโจ๊ก 10 แบบเดิมที่อาจารย์สมดุลย์?? ทำเนาว์ รวบรวมไว้แต่เดิม
แบบที่ ๑ โจ๊กพ้องคำเดี่ยว
แบบที่ ๒ โจ๊กพ้องคำหน้า
แบบที่ ๓ โจ๊กพ้องคำหลัง
แบบที่ ๔ โจ๊กพ้องคำกลาง
แบบที่ ๕ โจ๊กคำผัน
แบบที่ ๖ โจ๊กคำผวน
แบบที่ ๗ โจ๊กสุภาษิต พังเพย สำนวน คำคม
แบบที่ ๘ โจ๊กคำพันหลักแบบลูกโซ่
แบบที่ ๙ โจ๊กคำตัดคำต่อ
แบบที่ ๑๐ โจ๊กภาพ
แบบที่ ๑๑ โจ๊กพ้องทั้งคำหน้าและคำหลัง
แบบที่ ๑๒ โจ๊กร่อนเลื้อย