แบบที่ ๑๐ โจ๊กภาพ

แบบที่ 10 โจ๊กภาพ คือ? โจ๊กที่ผู้ทายต้องหาคำตอบจากรูปภาพที่วาดไว้ในแผ่นโจ๊กรวมทั้งต้องสังเกตสีสันของรูปภาพนั้นๆด้วย

ตามธรรมดาแล้ว? นายโจ๊กหรือผู้ที่ออกโจ๊กจะเป็นผู้ที่คิดค้นและวาดภาพออกมาเป็นโจ๊กภาพกันเองเป็นส่วนมาก? โจ๊กภาพที่ได้รับความนิยมจากคนทายมากที่สุด? ว่าเป็นผู้วาดภาพได้สวยงามทั้งลายเส้น? สีสัน? และน่าทายน่าคิดน่าดู? คือ? นายเสนีย์? ผดุงมาตรวรกุล

โจ๊กภาพมีการพัฒนาเป็นชนิดต่างๆได้ 10 ชนิด? ดังนี้

 1. โจ๊กภาพชนิดคำตรง?เฉลย? ตัวอย่างเช่น
  โจ๊กภาพ 027
  ทายว่า ?เสือกระดาษ? เพราะเป็นรูปเสือที่วาดอยู่บนกระดาษ หมายถึง ผู้ที่ทำท่าว่ามีอำนาจ แต่ความจริงไม่มี
 2. โจ๊กภาพชนิดประสมคำธรรมดา ตัวอย่างเช่น
  เฉลย
  ท้องนา = นา
  ยก = ยก
  หอยสังข์ = สังข์
  ทายว่า นายกสังข์ ?คือ นายบุญสังข์ อังคะนาวิน อดีตนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองพนัสนิคม และ อดีตประธานชมรมโจ๊กพนัสนิคมคนแรก
 3. โจ๊กภาพชนิดแปลคำก่อนนำประสม ?ตัวอย่างเช่น

  เฉลย คนสองคนกำลังนั่งถ่าย
  สองคน = คู่ ทายว่า คู่ขี้ หรือ คู่คี่หมายถึง สูสี ใกล้เคียง ไลเลี่ยกัน
 4. โจ๊กภาพชนิดพ้องคำเดี่ยว

  เฉลย
  ?ชายแก่ เรามักเรียกว่า ลุง
  สายตาของลุงกำลังเล็กไปที่ลิงซึ่งกำลังกระโดด จะลงไปในลัง จึงทายว่า ลุง เล็ง ลิง ลง ลัง
 5. โจ๊กภาพชนิดพ้องคำผัน

  เฉลย
  เทียนไข ทายสั้น ๆ ว่า ไข ไข่ 1 ?ฟอง ทายว่า ไข่ เทียนไข 2 เล่ม สองภาษาภาบีว่า “โท” ซึ่งหมายถึงวรรณยุกต์โท ไข ใส่วรรณยุกต์โทร = ไข้ จึงทายว่า ไข ไข่ ไข้
 6. โจ๊กภาพชนิดคำผวน

  เฉลย?มีขวดนม = นม มีมะระ 3 ผล ตรี ภาษาบาลี แปลว่า สาม
  มะระ = มะระ ทายว่า นมตรีมะระ ผวนเป็น นมตรามะลิ

  เฉลย หัวใจ = ใจ เติมวรรณยุกต์เอกลงไปตรงคำว่า ใจจึงกลายเป็น ใจ่ใส่โค๊กลงไป = ใส่โค้ก รวมเป็น “ใจใส่โค้ก” ผวนเป็น “โจ๊กใส่ไข่”
 7. โจ๊กภาพชนิดคำพันหลักแบบลูกโซ่

  เฉลย?
  13 = สิบสาม แต่ “สาม” ภาษาบาลีว่า “ตรี” จึงทายว่า “สิบตรี”
  30 = สามศูนย์ แต่ “สาม” ภาษาบาลีว่า “ตรี” จึงทายว่า “ตรีศูนย์” หรือ ตรีศูล
  101 = สังเกตเลขศูนย์จะอยู่ตรงกลางจีงทายว่า “ศูนย์กลาง”
  313 = สังเกตดูเลขหนึ่งอยู่ตรงกลางแต่หนึ่ง ภาษาอังกฤษว่า ?ONE (วัน) จึงทายว่า “กลางวัน”
  ทวนคำตอบได้ดังนี้ สิบตรี ตรีศูล ศูนย์กลาง กลางวัน
 8. โจ๊กภาพชนิดสุภาษิต พังเพย สำนวน คำคม

  เฉลย
  ?หนึ่ง ภาษาอังกฤษ ?= วัน (ONE) เลขหนึ่งมี 3 ตัว = สามวัน
  อักษรอังกฤษตัว D = ดี ส่วนเลขหนึ่ง 4 ตัว = สี่วัน
  รูปเสือ แสดงถึงความดุร้าย = ร้าย จึงทายว่า “สามวันดีสี่วันร้าย”
  คล้ายกับ “สามวันดีสี่วันไข้” หมายถึง เจ็บออด ฯ แอด ฯ อยู่เสมอ
 9. โจ๊กภาพชนิดพ้องคำหลัง

  เฉลย
  คำตอบจะต้องตอบเรียงตามลำดับ
  ลูกศรจากข้างบนลงมาข้างล่างดังนี้
  ลำบน
  ลำบาก
  ลำตัด
  ลำต้น
  ลำโค่น
  ลำเอียง
  (เหตุผลของแต่ละคำตอบเป็นไปตามรูปภาพที่วาดไว้)
 10. โจ๊กภาพชนิดพ้องคำหลัง

  เฉลย ไข่จิ้งจก ?ขาจิ้งจก ขี้จิ้งจก เขียดจิ้งจก