แบบที่ ๒ โจ๊กพ้องคำหน้า

แบบที่ 2? โจ๊กพ้องคำหน้า คือ? โจ๊กปริศนาที่มีคำตอบตั้งแต่ 2 พยางค์ขึ้นไปพยางค์ต้นของคำตอบนั้นจะขึ้นต้นเหมือนกันทุกคำตอบ? มีการพัฒนาเป็น 6 ระยะ ดังนี้

ระยะที่ 1 ทุกคำตอบขึ้นต้นด้วยคำข้างหน้าเหมือนกัน จะมีพยางค์ไม่เท่ากันทั้งหมด?? ไม่มีการเล่นอักษร

ตัวอย่าง

 

โคลง 121

เหม็นมากมิอยากใกล้?? ดอมดม
เดชฤทธิ์ศักดิ์สิทธิ์สม??????? แผ่คุ้ม
ปรารภเริ่มลมลม???????????? นำเกริ่น
วันศาสน์ปราศความกลุ้ม??? ครบทั้งองค์สาม

???? เฉลย

อาจม
อานุภาพ
อารัมภบท
อาสาฬหบูชา

ทวนคำตอบได้ดังนี้ อาจม อานุภาพ อาัรัมภบท อาสาฬหบูชา

ระยะที่ 2 ทุกคำตอบขึ้นต้นด้วยคำหน้าเหมือนกัน มีพยางค์เท่ากัน ยังไม่เล่นอักษร

ตัวอย่าง

ยานี 122

ไร้ตนยลไม่เห็น
กับประเด็นเหม็นไปหมด
พี่แขกมิแปลกพจน์
โศกสลดรันทดทรวง

เฉลย

อากาศ
อาจม
อาบัง
อาลัย


ทวนคำตอบได้ดังนี้ อากาศ อาจม อาบัง อาลัย

ระยะที่ 3 ทุกคำตอบขึ้นต้นด้วยคำข้างหน้าที่เหมือนกัน มีพยางค์เท่ากัน เล่นอักษรด้วยคือ? พยางค์หลังของทุกคำตอบจะออกเสียงพยัญชนะตัวเดียวกัน

ตัวอย่าง

กลอน 003

ครูคอยป้อนสอนสั่งสร้างเสริมศิษย์
อยู่เป็นนิจมิคิดหน่ายบ่ายเบนหนี
เรื่องเหม็นมั่วมัวมอมย่อมมากมี
เปื้อนทุกทีที่กระทำต้องจำทน

เฉลย

อาจารย์
อาจิณ
อาจม
อาเจียน

ทวนคำตอบได้ดังนี้? อาจารย์? อาจิณ? อาจม? อาเจียน

ระยะที่ 4 ทุกคำตอบขึ้นต้นด้วยคำข้างหน้าที่เหมือนกัน? มีพยางค์เท่ากัน? เล่นพ้องเสียงสระในพยางค์หลัง คือ พยางค์หลังของทุกคำตอบ จะใช้ตัวอักษรไม่เหมือนกันแต่ประสมกับสระเสียงเดียวกัน

ตัวอย่าง

ยานี 033

นองเนืองเนื่องไห้หวน
จิบจิบจวนล้วนดื่มได้
ข้าวเส้นเน้นราดใส่
ล้นหลากไหลให้เนืองนอง

เฉลย

น้ำตา
น้ำชา
น้ำยา
น้ำมา

ทวนคำตอบได้ดังนี้?? น้ำตา?? น้ำชา?? น้ำยา?? น้ำมา

ระยะที่ 5 ทุกคำตอบขึ้นต้นด้วยคำข้างหน้าที่เหมือนกัน มีพยางค์เท่ากัน ?มีการเล่นสัมผัสนอก? ระหว่างคำตอบแต่ละบรรทัดตามลำดับ? เวลาทวนคำตอบจะมีความไพเราะมาก

ตัวอย่าง

กลอน 095

คลอดลูกอ่อนก่อนเก่าเขาใช้อยู่
เลื้อยบิดดูแปลกตาน่าห้อยโหน
ด้วงดำเด่นเป็นยาราคะโชน
ดุจเนินโนนกรกฎกำหนดมี

เฉลย

กระดานไฟ
กระไดลิง
กระดิ่งทอง
กระดองปู

ทวนคำตอบได้ดังนี้? กระดานไฟ? กระไดลิง? กระดิ่งทอง? กระดองปู

ตัวอย่าง

กลอน 096

บำรุงร่างทั้งสกัดจากมัจฉา
โศกโศกาคราใดไม่ปรากฏ
สู้มิได้พ่ายทุกทีหนีเลี้ยวลด
เร็วไปหมดพจน์คล่องไม่ต้องคิด

เฉลย

น้ำมันตับปลา
น้ำตาตกใน
น้ำน้อยแพ้ไฟ
น้ำไหลไฟดับ

?

ทวนคำตอบได้ดังนี้? น้ำมันตับปลา? น้ำตาตกใน? น้ำน้อยแพ้ไป? น้ำไหล? ไฟดับ

ระยะที่ 6 โจ๊กพ้องคำหน้าร่อนเลื้อยพลิ้ว ?จัดว่าเป็นสุดยอดของโจ๊กพ้องคำหน้าทั้งหลาย? ทุกคำตอบจะขึ้นต้นด้วยคำหน้าเหมือนกัน? มีพยางค์เท่ากัน? มีการเล่นสัมผัสนอกระหว่างแต่ละคำตอบตามลำดับ และเล่นอักษรเหมือนกันทุกพยางค์

ตัวอย่าง

กลอน 286

ยังไม่ฟื้นขึ้นมาว่าลับล่วง
เลิกประท้วงทวงถามนำกลุ่มหาย
มืดมัวมนอนธการพาลพร่าพราย
ลมแรงร้ายในทะเลตังเกกลัว

เฉลย

สลบตาย
สลายตัว
สลัวตา
สลาตัน

?

ทวนคำตอบได้ดังนี้ ?สลบตาย? สลายตัว? สลัวตา? สลาตัน

ตัวอย่าง

กลอน 287

ต้นกำเนิดเกิดขึ้นมาสาเหตุก่อ
คราวครั้งก็เมื่อร.5ยังปรากฏ
ศัพท์บาลีมีคำย่อต่อมคธ
มืดไปหมดมิจดจำซ้ำซึมเซา

เฉลย

สมุทัย
สมัยทาส
สมาสท้อง
สมองทึบ


ทวนคำตอบได้ดังนี้? สมุทัย? สมัยทาส? สมาสท้อง? สมองทึบ