แบบที่ ๔ โจ๊กพ้องคำกลาง

แบบที่ 4 โจ๊กพ้องคำกลาง คือโจ๊กปริศนาที่มีคำตอบตั้งแต่ 3 พยางค์ขึ้นไป กรณีที่คำตอบมี 3 พยางค์? พยางค์ที่ 2 ของแต่ละคำตอบจะเหมือนกัน? แต่ถ้าคำตอบมี 4 พยางค์คำกลางอยู่ที่คำใดก็ให้เหมือนกันทั้งชุด

โจ๊กพ้องคำกลางระยะที่ 1 ทุกคำตอบมีพยางค์เท่ากัน? พ้องคำกลางตรงพยางค์ที่ 2 หรือพยางค์ที่ 3

ตัวอย่างที่ 1

กลอน 122

ทวนคำตอบได้ดังนี้? สามสี่ห้า? พรหมสี่หน้า? พระสี่กร? แจงสี่เบี้ย

ตัวอย่างที่ 2

ทวนคำตอบได้ดังนี้? เสาตกน้ำมัน? ตาหยาดน้ำผึ้ง? เนื้อย่างน้ำตก? กวยจั๊บน้ำใส

หมายเหตุ คำว่า ?กวยจั๊บ? เขียนตามที่พจนานุกรมบัญญัติไว้ ภาษาพูดคือ ?ก๋วยจั๊บ?

โจ๊กพ้องคำกลางระยะที่ 2 ทุกคำตอบมีพยางค์เท่ากัน? พ้องคำกลางตรงพยางค์ที่ 2หรือพยางค์ที่ 3? เล่นอักษรพยางค์หลังสุด คือ ตัวอักษรตรงพยางค์หลังสุดจะเป็นตัวอักษรเดียวกัน

ตัวอย่างที่ 1

ยานี 909

ทวนคำตอบได้ดังนี้? วัดพระเเก้ว? ยอพระกลิ่น? ศาลพระกาฬ? ดาวพระเกตุ

ตัวอย่างที่ 2

กลอน 919

ทวนคำตอบได้ดังนี้? ปลาตายน้ำตื้น? เนื้อย่างน้ำตก? คนเจ้าน้ำตา? มะนาวน้ำตาล

โจ๊กพ้องคำกลางระยะที่ 3 ทุกคำตอบมีพยางค์เท่ากัน ?พ้องคำกลางตรงพยางค์ที่ 2คำตอบของแต่ละบรรทัดจะสัมผัสคล้องจองต่อเนื่องกันไปตามลำดับ เพิ่มความไพเราะมากขึ้นถือว่าเป็นโจ๊กพ้องคำกลางชนิด?ร่อนเลื้อยระยะที่ 1?

ตัวอย่าง

ทวนคำตอบได้ดังนี้? มุงหลังคา? ฟ้าหลังฝน? คนหลังยาว? ชาวหลังสวน

โจ๊กพ้องคำกลางระยะที่ 4 คือ โจ๊กพ้องคำกลางร่อนเลื้อยที่มีการเล่นอักษรในพยางค์สุดท้ายของแต่ละคำตอบด้วย

ตัวอย่าง

กลอน 189

ทวนคำตอบได้ดังนี้? เมืองพระรถ? บทพระรอง? ท้องพระโรง? ดงพระราม

โจ๊กพ้องคำกลางระยะที่ 5 คือ ?โจ๊กพ้องคำกลางร่อนเลื้อยพลิ้วที่มีการเล่นอักษรทุกพยางค์ ?ถือว่าเป็นสุดยอดของโจ๊กพ้องคำกลาง

ตัวอย่าง

กลอน 91

ทวนคำตอบได้ดังนี้?? ทอนสตังค์?? ทังสเตน? เทลสตาร์?? ทาแสตมป์

ตัวอย่าง

ยานี 124

ทวนคำตอบได้ดังนี้? นำสมัย? นายสมัคร? หนักสมอง? หนองเสม็ด