แบบที่ ๕ โจ๊กคำผัน

แบบที่ 5 โจ๊กคำผัน ?คือ โจ๊กปริศนาที่มีคำตอบเป็นไปตามรูปลักษณะของการผันคำตอบตามอักษร 3 หมู่? แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ

 1. โจ๊กคำผัน 3 เสียง? คำตอบจะเป็นการผันคำตามคุณสมบัติการผันอักษรต่ำและอักษรสูงซึ่งผันได้ 3? เสียง
  ตัวอย่าง
  ยานี 338
 2. โจ๊กคำผัน 4 เสียง? คำตอบจะเป็นการผันคำตอบตามคุณสมบัติการผันอักษรกลางซึ่งสามารถผันได้ 5 เสียง? แต่ได้ตัดคำผันที่ไม่มีความหมายออกไป 1 คำ
  ตัวอย่าง
  กลอน 339
 3. โจ๊กคำผัน 5 เสียง? คำตอบจะเป็นการผันคำตามคุณสมบัติการผันอักษรกลางซึ่งสามารถผันได้ครบ 5 เสียง
  ตัวอย่าง
  จุ๋มจิ่ม 555Leave a Reply