แบบที่ ๖ โจ๊กคำผวน

โจ๊กคำผวน คือ โจ๊กปริศนาที่ทายคำตอบออกมาแล้ว ต้องมีการสลับเสียงสระระหว่างพยางต้นกับพยางค์สุดท้าย หรือสลับเสียงสระระหว่างพยางค์ที่สองกับพยางค์สุดท้ายก่อน ( ถ้ามี 4 พยางค์ ) จึงจะกลายเป็นคำตอบที่มีความหมายอย่างแท้จริง

โจ๊กคำผวนแนวนอนระยะที่ 1 คำตอบทุกบรรทัดมีพยางค์ไม่เท่ากัน ดังตัวอย่าง

— โคลง 670

โจ๊กคำผวนแนวนอนระยะที่ 2 คำตอบทุกบรรทัดจะต้องมีพยางค์เท่ากัน ดังตัวอย่าง

— โคลง ?671

โจ๊กคำผวนแนวนอนระยะที่ 3 ?คำตอบทุกบรรทัดมีพยางค์เท่ากัน ทุกคำตอบจะบังคับเสียงสระในพยางค์หลังสุด ทั้งการผวนคำตอบในครั้งแรกและคำตอบที่แท้จริงในครั้งหลัง อาจจัดให้เป็นโจ๊กคำผวนแนวนอนแบบพ้องคำหน้าก็ได้

— โคลง 672

โจ๊กคำผวนแนวนอนระยะที่ ?4 คำตอบทุกบรรทัดมีพยางค์เท่ากัน ทุกคำตอบจะเล่นอักษรในพยางค์หลังสุดของการผวนคำในครั้งแรกและคำตอบที่แท้จริงในครั้งหลังอาจจัดให้เป็นโจ๊กคำผวนแนวนอนแบบพ้องคำหลังก็ได้

— โคลง 672

— โคลง 673