แบบที่ ๘ โจ๊กคำพันหลักแบบลูกโซ่

เป็นโจ๊กปริศนาที่ทายออกมาแล้วพยางค์สุดท้ายของคำตอบที่ ๑ จะเป็นคำขึ้นต้นของคำตอบในบรรทัดที่ ๒ พยางค์สุดท้ายของคำตอบสนบรรทัดที่ ๒ จะเป็นคำขึ้นต้นของบรรทัดที่ ๓ พยางค์สุดท้ายของคำตอบในบรรทัดที่ ๓ จะเป็นคำขึ้นต้นของบรรทัดที่ ๔ อย่างนี้เรื่อยไป

ยานี ๘๐๔ เฉลย
พิืรุณหนุนกระหน่ำ
รับปากคำตาที่ขอ
เริ่มงานการไม่รอ
ปลูกพืชหนอก็งามจริง
ฝนตก
ตกลง
ลงมือ
มือเย็น
กลอน ๘๐๕ เฉลย
พลิกสภาพกลับคืนขึ้นมาใหม่
รุ่งเรื่องไปไม่หยุดสุดสุขศรี
ไม้เลื้อยออกดอกงามนามสูงดี
ขุนแผนนี้มีอยู่คู่ชีพชนม์
ฟื้นฟู
ฟูเฟื่อง
เฟื่องฟ้า
ฟ้าฟื้น