แบบที่ ๙ โจ๊กคำตัดคำต่อ

โจ๊กปริศนาที่ทายออกมาแล้วเป็นลดคำก็มี เพิ่มคำก็มี ซึ่งขึ้นอยู่กับการตีความคำปรพันธ์ที่เขียนไว้ให้ทายว่าจะเป็นโจ๊กคำตัดคำต่ออย่างไร โจ๊กคำตัดคำต่อมีการพัฒนาเป็น 3 ระยะ คือ
ระยะที่ 1 โจ๊กคำตัด คือ โจ๊กปริศนาที่มีคำตอบในลักษณะเป็นการตัดคำ ลดคำให้สั้นลง

ตัวอย่าง กลอน 901

ระยะที่ 2 โจ๊กคำต่อ คือ โจ๊กปริศนาที่มีคำตอบเป็นลักษณะเป็นการเพิ่มคำ ต่อคำให้มากขึ้น

ตัวอย่าง กลอน 902

ระยะที่ 3 โจ๊กคำตัดคำต่อ คือ โจ๊กปริศนาที่มีคำตอบในลักษณะเป็นทั้งการเพิ่มคำตัดคำต่อและลดคำหรือตัดคำอยู่ในโจ๊กปริศนาเดียวกัน ตัวอย่างเช่น

กลอน 903