โจ๊ก คืออะไร

?โจ๊ก? มิใช่หมายถึงซึ่งข้าวต้ม
ที่นิยมผสมไก่หมูไข่ขิง
?โจ๊ก? มิใช่ไพ่โจ๊กโป๊กเกอร์จริง
หรือเป็นโจ๊กตลกยิ่งอิงคะนอง

แต่ ?โจ๊ก? คือปริศนาภาษาศิลป์
กลั่นกรองรินหลั่งหลากจากสมอง
แฝงเงื่อนงำคำทายให้ร้อยกรอง
เป็นการลองปัญญา …. ภาษาไทย

ประสิทธิ์ ประสิว / เลขานุการชมรมโจ๊กพนัสนิคม